Українська мова Polski  Белорусский Русский
England Deutschland  française Japan
lityn-selrada.com.ua

Головна сторінка Про Літин Новини Літина Призначення пенсій у 2017—2018 роках


 

Створення та розробка сайтів в Літині

 

Призначення пенсій у 2017—2018 роках


з 1 січня до 31 грудня 2018 р. — не менш як 25 років;
з 1 січня до 31 грудня 2019 р. — не менш як 26 років;
з 1 січня до 31 грудня 2020 р. — не менш як 27 років;
з 1 січня до 31 грудня 2021 р. — не менш як 28 років;
з 1 січня до 31 грудня 2022 р. — не менш як 29 років;
з 1 січня до 31 грудня 2023 р. — не менш як 30 років;
з 1 січня до 31 грудня 2024 р. — не менш як 31 рік;
з 1 січня до 31 грудня 2025 р. — не менш як 32 роки;
з 1 січня до 31 грудня 2026 р. — не менш як 33 роки;
з 1 січня до 31 грудня 2027 р. — не менш як 34 роки;
починаючи з 1 січня 2028 р. — не менш як 35 років.
До досягнення віку, визначеного абзацами першим і другим цієї частини, право на пенсію за віком за наяв­ності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 р. народження і старші після досягнення ними такого віку:
55 років — які народилися до 30 вересня 1956 р. включно;
55 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1956 до 31 березня 1957 р.;
56 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1957 р.;
56 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1957 до 31 березня 1958 р.;
57 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1958 р.;
57 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1958 до 31 березня 1959 р.;
58 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1959 р.;
58 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1959 до 31 березня 1960 р.;
59 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1960 р.;
59 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1960 до 31 березня 1961 р.;
60 років — які народилися з 1 квітня до 31 грудня 1961 р.
Частиною 2 ст.26 визначено, що в разі відсутності почи­наючи з 1 січня 2018 р. страхового стажу, передбаченого ч. 1 цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 років мають особи за наявності такого стажу:
до 31 грудня 2018 р. — від 15 до 25 років;
з 1 січня до 31 грудня 2019 р. — від 16 до 26 років;
з 1 січня до 31 грудня 2020 р. — від 17 до 27 років;
з 1 січня до 31 грудня 2021 р. — від 18 до 28 років;
з 1 січня до 31 грудня 2022 р. — від 19 до 29 років;
з 1 січня до 31 грудня 2023 р. — від 20 до 30 років;
з 1 січня до 31 грудня 2024 р. — від 21 до 31 року;
з 1 січня до 31 грудня 2025 р. — від 22 до 32 років;
з 1 січня до 31 грудня 2026 р. — від 23 до 33 років;
з 1 січня до 31 грудня 2027 р. — від 24 до 34 років;
починаючи з 1 січня 2028 р. — від 25 до 35 років.
Частиною 3ст. 26 визначено, що в разі відсутності почи­наючи з 1 січня 2019 р. страхового стажу, передбаченого ч. 1 і 2 цієї статті, право на призначення пенсії за віком ма­ють особи після досягнення віку 65 років за наявності тако­го страхового стажу:
з 1 січня до 31 грудня 2019 р. — від 15 до 16 років;
з 1 січня до 31 грудня 2020 р. — від 15 до 17 років;
з 1 січня до 31 грудня 2021 р. — від 15 до 18 років;
з 1 січня до 31 грудня 2022 р. — від 15 до 19 років;
з 1 січня до 31 грудня 2023 р. — від 15 до 20 років;
з 1 січня до 31 грудня 2024 р. — від 15 до 21 року;
з 1 січня до 31 грудня 2025 р. — від 15 до 22 років;
з 1 січня до 31 грудня 2026 р. — від 15 до 23 років;
з 1 січня до 31 грудня 2027 р. — від 15 до 24 років;
починаючи з 1 січня 2028 р. — від 15 до 25 років.
Крім того, ч. 4 ст. 26 зазначено, що в разі відсутності по­чинаючи з 1 січня 2018 р. потрібного страхового стажу на дату досягнення віку, передбаченого ч. 1—3 цієї статті, пенсію за віком може бути призначено після набуття осо­бою страхового стажу, визначеного ч. 1—3 цієї статті, на дату досягнення відповідного віку.
Наявність страхового стажу, передбаченого ч. 1—3 цієї статті, який дає право на призначення пенсії за віком, ви­значається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звер­нення за призначенням пенсії.
Новацією є те, що починаючи з 1 січня 2028 о. за наявно­сті 40 і більше календарних років страхового стажу пенсія за віком призначається незалежно від віку. Це передбаче­но ч. 5 ст.26 Закону М» 1058.

Державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
Згідно з пунктом 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону №2148  у період з 1 січня 2018 до 31 грудня 2020 р. особам, які досягли віку, визначеного ч. 1 ст. 26 Закону №1058, та не набули страхового стажу, передбаченого нормами цієї статті, за наявності в них не менш як 15 ро­ків страхового стажу призначатиметься тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату (далі — тимчасова допомога).
Тимчасова допомога призначатиметься органами соціально­го захисту населення і виплачуватиметься до досягнення осо­бами віку, з якого вони набувають права на призначення пенсії.Тимчасова допомога непрацюючій особі, яка досягла за­гального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, буде призначатися з урахуванням її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Хмільницьке об’єднане управління Пенсійного фонду України
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Візитівка Літина

 

кадастрова карта україни

 

 

Презентація будівництва очисних споруд "BIOTAL"

Детальніше...

 

Запит на інформацію

 

Новини Літина

 

 

 

 

Подільський народний університет Культури