Українська мова Polski  Белорусский Русский
England Deutschland  française Japan
lityn-selrada.com.ua

Головна сторінка Державні закупівлі Звіти по державних закупівлях ЗВІТ про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 3 від 09.10.2014


 

Створення та розробка сайтів в Літині

 

ЗВІТ про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 3 від 09.10.2014

 

1. Замовник:

1.1. Найменування Літинська селищна рада

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04325963

1.3. Місцезнаходження. 22300, Вінницька обл., Літинський район, смтЛітин, вул. Леніна, 32

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail). Ставнійчук Олександр Миколайович - землевпорядник, 22300, Вінницька обл., Літинський район, смтЛітин, вул. Леніна, 32тел.: (04347) 2-15-63, факс (04347) 2-11-53)

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Літинська селищна рада (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04325963)

2. Джерело фінансування закупівлі. кошти місцевого бюджету

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вулиці Кармелюка в смт. Літин Вінницької області

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. відповідно до проектно-кошторисної документації

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Кармелюка, смт. Літин, Вінницької області

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 2014-2016 рр.

4. Процедура закупівлі. відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): -

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформацiйний бюлетень «Вісник державних закупівель» № 61(11.08.2014) від 11.08.2014 р., оголошення № 153438

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі –Закон): не передбачено

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.Інформацiйний бюлетень Вісник державних закупівель № 90(22.09.2014) від 22.09.2014, оголошення № 168099

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Інформацiйний бюлетень «Вісник державних закупівель» № 103(09.10.2014) від 09.10.2014 оголошення № 174920

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом). не передбачено

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 учасники

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

Пропозиція № 1 - Приватне підприємство «Вінницярембуд»

Пропозиція № 2 - Приватне підприємство «Сервіс-Дорбуд»

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: Приватне підприємство «Вінницярембуд» - 33762742

Приватне підприємство «Сервіс-Дорбуд» - 34004702

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

Приватне підприємство «Вінницярембуд» - 21000, м. Вінниця вул.. Театральна, 20 офіс №419

Приватне підприємство «Сервіс-Дорбуд» - 21001, м. Вінниця вул.. Фурманова, 28

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 11 вересня 2014 р. до 10 год. 00 хв.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 11 вересня 2014 р. 11 год. 00 хв.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

Пропозиція № 1 - Приватне підприємство «Вінницярембуд» ціна - 2308566,50 грн. (два мільйона триста вісім тисяч п’ятсот шістдесят шість гривень 50 копійок) (в т. ч. ПДВ) – інші умови відповідно до вимог документації конкурсних торгів

Пропозиція № 2 - Приватне підприємство «Сервіс-Дорбуд» ціна - 2251766,28 грн. (два мільйона двісті п’ятдесят одна тисяча сімсот шістдесят шість гривень 28 копійок) (у т.ч. ПДВ)інші умови відповідно до вимог документації конкурсних торгів

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. -

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 2251766,28 грн.

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 2308566,50 грн.

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: 2251766,28 грн. (два мільйона двісті п’ятдесят одна тисяча сімсот шістдесят шість гривень 28 копійок) (в т. ч. ПДВ)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 17.09.2014 року

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Приватне підприємство «Сервіс-Дорбуд»

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 34004702

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. 21001, м. Вінниця вул.. Фурманова, 28, (0432)68-67-91

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 06.10.2014 р. на суму 2251766,28 грн. (два мільйона двісті п’ятдесят одна тисяча сімсот шістдесят шість гривень 28 копійок) (в т. ч. ПДВ)

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).-

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).-

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: -

12.1. Дата прийняття рішення. -

12.2. Причини. -

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

Приватне підприємство «Вінницярембуд»

Приватне підприємство «Сервіс-Дорбуд»

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам. -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

Приватне підприємство «Вінницярембуд»

Приватне підприємство «Сервіс-Дорбуд

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі одного критерію: ціни.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:

Методика оцінки

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = (Цminобчисл)*100, де

Бобчисл - обчислювана кількість балів;

Цminнайнижча ціна;

Цобчисл - ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна»

Кращою є та пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів (100%).

У випадку однакового значення показників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

15. Склад комітету з конкурсних торгів

 

Канеса Н.А.

головний бухгалтер селищної ради

заступник голови комітету

Миколюк М.М.

спеціаліст-бухгалтер селищної ради

член комітету заступник с секретаря комітету

Вітвіцька Л.І.

секретар селищного голови

член комітету

Слободяник В.В.

спеціаліст по розгляду звернень громадян

секретаря комітету з конкурсних торгів

 


Землевпорядник

Голова комітету з конкурсних торгів

Ставнійчук О.М.


 

 

Літинська селищна рада

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

 

вул.Соборна, 32 смтЛітин, 22300

тел.04347-21363

 
Візитівка Літина

 

кадастрова карта україни

 

 

 

 

Презентація будівництва очисних споруд "BIOTAL"

Детальніше...

 

Запит на інформацію

 

Новини Літина

 

 

 

 

Подільський народний університет Культури